ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA

5.30- 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci- indywidualne, zespołowe, integrujące grupę.
8.00-8.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, mycie rąk.
8.30-8.45 Śniadanie- kulturalne spożywanie posiłku. Czynności samoobsługowe, mycie zębów.
9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia z grupą zgodne z tematyką programową.
10.00-10.15 II śniadanie- owoc, warzywo.
10.15-11.00 Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, wycieczki.
Przygotowanie do posiłku
Zabawy ruchowe
Czynności higieniczne przed posiłkiem.
11.00-11.30 Obiad- kulturalne spożywanie posiłku.
Czynności samoobsługowe, mycie zębów.
11.30-14.00 Dzieci młodsze- odpoczynek na leżakach: słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, bajek.
Dzieci starsze- zabawy wg. zainteresowań dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań. Praca indywidualna i zespołowa, zabawy na świeżym powietrzu.
Zabawy ruchowe.
Czynności higieniczne przed posiłkiem.
13.00-14.00 Podwieczorek- kulturalne spożywanie posiłku.
Czynności samoobsługowe.
14.00- 16.30 Zabawy wg. zainteresowań dzieci rozwijające twórczość dzieci.
Praca indywidualna i zespołowa. Zajęcia dodatkowe.
Zabawy na świeżym powietrzu.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się rozkładu.
W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.
Rozkład dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.


Przedszkolowo.pl logo